Badania Ruchu Drogowego

W ostatnich tygodniach zakończyliśmy intensywne prace nad etapem projektu, dotyczącym badań ruchu drogowego. W ramach tworzenia Planu zostały przeprowadzone m.in. pomiary natężenia ruchu kołowego i rowerowego. Przeanalizowano liczbę pojazdów pod kątem struktury kierunkowej oraz struktury rodzajowej. Na podstawie otrzymanych danych zostaną wyznaczone m.in. godziny szczytów komunikacyjnych oraz udziały procentowe poszczególnych kategorii pojazdów. Pomiary zostały przeprowadzone metodą wideorejestracji z wykorzystaniem zestawów kamerowych przez okres dwóch dni roboczych. Badania zostały zrealizowane w październiku w następujących punktach pomiarowych na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego: 1 - DW 761 (Kielce - Nowiny) 2 - ul. Kielecka (Kielce - Górno) 3 - ul. Szybowcowa (Kielce - Masłów) 4 - DK 73 (Kielce - Masłów) 5 - DW 786 (Kielce - Piekoszów) 6A - S74 (do Kielc) wraz z ul. Uniwersytecką 6B - S74 (z Kielc) wraz…
Czytaj...

Badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

W ramach prac nad tworzeniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w dniu 14.11.2022r. rozpoczynamy badania ankietowe zachowań komunikacyjnych. Badania zostaną przeprowadzone w wybranych losowo gospodarstwach domowych w ciągu najbliższych kilku tygodni. Sama ankieta będzie przeprowadzona za pomocą telefonicznego wywiadu wspomaganego przez system komputerowy. Po usłyszeniu odpowiedzi ankieter będzie zaznaczał Państwa odpowiedź w systemie, dzięki czemu zmniejszy się liczba błędów, a sama ankieta będzie prosta i krótka. Zapytamy Państwa o podstawowe kwestie związane z mobilnością i transportem podczas codziennych podróży. Szczegółowe odpowiedzi pozwolą nam przeprowadzić dokładną analizę stanu transportowego w Państwa gminach oraz ustalić działania mające na celu poprawę mobilności w obszarze. Przykładowe pytania ankietowe: jakie jest Pani/Pana podstawowe zajęcie?jakim środkiem transportu podróżuje Pani/Pan w codziennych podróżach?jakie podróże wykonała Pani/Pan w ostatnim dniu roboczym?w jakich godzinach podróżuje Pani/Pan do konkretnego celu ?co…
Czytaj...

Wspólnie zdecydujmy o transporcie w mieście – Twoja opinia jest dla nas ważna

Chcemy, żeby wszystkie miasta i wsie w obrębie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego były lepiej skomunikowane, żeby przemieszczanie się było wygodne i bezpieczne. Chcemy, by dzieci miały zielone tereny do zabawy, żeby powstawało więcej parków, a powietrze którym oddychamy było czystsze. Chcemy, by wszyscy mieszkańcy mieli lepszy dostęp do podstawowych usług oraz zagwarantowane rozwiązania zwiększające komfort podróży niezależnie od środka transportu. Chcemy znieść wszelkie bariery utrudniające przemieszczanie się i wprowadzić usprawnienia dla wszystkich form transportu. Razem poprawmy komfort życia w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. Właśnie, wspólnie z firmą VIA VISTULA podjęliśmy pracę nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Pierzchnica, Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk). To jest odpowiedni krok do realizacji powyższych celów. Kielecki Obszar Funkcjonalny jest jednym z 38 obszarów…
Czytaj...