Badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

W ramach prac nad tworzeniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w dniu 14.11.2022r. rozpoczynamy badania ankietowe zachowań komunikacyjnych. Badania zostaną przeprowadzone w wybranych losowo gospodarstwach domowych w ciągu najbliższych kilku tygodni. Sama ankieta będzie przeprowadzona za pomocą telefonicznego wywiadu wspomaganego przez system komputerowy. Po usłyszeniu odpowiedzi ankieter będzie zaznaczał Państwa odpowiedź w systemie, dzięki czemu zmniejszy się liczba błędów, a sama ankieta będzie prosta i krótka.

Zapytamy Państwa o podstawowe kwestie związane z mobilnością i transportem podczas codziennych podróży. Szczegółowe odpowiedzi pozwolą nam przeprowadzić dokładną analizę stanu transportowego w Państwa gminach oraz ustalić działania mające na celu poprawę mobilności w obszarze.

Przykładowe pytania ankietowe:

  • jakie jest Pani/Pana podstawowe zajęcie?
  • jakim środkiem transportu podróżuje Pani/Pan w codziennych podróżach?
  • jakie podróże wykonała Pani/Pan w ostatnim dniu roboczym?
  • w jakich godzinach podróżuje Pani/Pan do konkretnego celu ?
  • co skłoniło by Panią/Pana do zmiany swoich nawyków komunikacyjnych ?
  • czy zmieniły się Pani/Pana preferencje mobilnościowe w trakcie trwania pandemii?
  • wolne wnioski na temat danego systemu transportowego np. opinia o transporcie zbiorowym

Ankieta jest w pełni anonimowa i bezpieczna. Średni czas jej wypełnienia trwa niespełna 10 min. Pozyskane dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celach statystycznych na potrzeby realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Każdy ankieter posiada list polecający od Prezydenta, który zostanie okazany na życzenie respondenta. Ci z Państwa, którzy nie otrzymają telefonu mogą wyrazić swój głos w sprawie, za pomocą formularza kontaktowego, który znajduje się na stronie.