Konsultacje społeczne

Spotkania warsztatowe z mieszkańcami

Spotkania informacyjne

Dnia 10 listopada 2022r. odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców KOF.

Nagranie ze spotkania dostępne jest w zakładce Materiały.